Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel? (2022)

Voor goederen die je als ondernemer invoert van buiten de EU betaal je invoerrechten aan de douane. Het tarief van invoerrechten verschilt per product en hangt af van de Taric-code van een product. Je hebt ook producten die je vrij van invoerrechten kunt invoeren.

In dit artikel lees je wanneer je als ondernemer invoerrechten betaalt en in welke databases je de invoerrechten opzoekt. Aan de hand van een voorbeeld leggen we je uit hoe deze databases werken. Zo kun je zelf het tarief van invoerrechten voor jouw importproduct achterhalen. En weet je waarover je invoerrechten berekent.

 • Wanneer betaal je invoerrechten?
 • Hoeveel invoerrechten betaal je?
 • HS-code
 • Taric-code
 • Invoerrechten opzoeken
 • Taric-code onvindbaar?
 • Zekerheid over de juiste Taric-code
 • Invoerrechten berekenen
 • Andere importkosten

Wanneer betaal je invoerrechten?

Als je uit een EU-land importeert dan betaal je nooit invoerrechten. Je betaalt alleen invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU (derde landen). Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als jouw zending uit een derde land maximaal 150 euro (exclusief vervoers- en verzekeringskosten) bedraagt. Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en eau de toilette en tabak en tabaksproducten geldt deze vrijstelling niet.

Je voert goederen van buiten de EU in met een invoeraangifte bij de douane. Vaak verzorgt een douanevertegenwoordiger, bijvoorbeeld een douane-expediteur, dit voor je. Na aanvaarding van de invoeraangifte door de douane ontstaat een douaneschuld en moet je eventuele invoerrechten betalen. De douanevertegenwoordiger schiet meestal de verschuldigde invoerrechten voor.

Hoeveel invoerrechten betaal je?

Hoeveel invoerrechten je betaalt verschilt per product. Hieronder staan de tarieven van invoerrechten voor een aantal productgroepen:

(Video) Invoerkosten bij het importeren van goederen uit een niet-EU-land

Meubelen0% t/m 5,6%
Kleding0% t/m 12%
Speelgoed0% t/m 4,7%
Schoeisel3,5% t/m 17%
Sieraden en juwelen0% t/m 4%
Laptops en tablets0%
Telefoons0%
Boeken, cd's en dvd's0%

Tarieven kunnen binnen een productgroep verschillen. Zo betaal je bijvoorbeeld binnen de productgroep ‘speelgoed’ voor elektrische speelgoedtreinen geen invoerrechten (0%), terwijl voor pluche teddyberen een tarief van 4,7% geldt. Het percentage invoerrechten bereken je over de douanewaarde. Zie het onderdeel ‘Invoerrechten berekenen’ verderop in dit artikel.

Hoeveel invoerrechten je betaalt voor jouw importproduct hangt af van de goederencode van het product. Goederencodes staan ook bekend als HS-codes en Taric-codes. Deze twee codes zijn niet hetzelfde.

HS-code

Koop je goederen in bij leveranciers van buiten de EU? Dan kom je al snel in aanraking met de term ‘HS-code’. HS-codes (Harmonized System-codes) zijn goederencodes die de Wereld Douane Organisatie (WDO) gebruikt om goederen in te delen. Bij de WDO zijn 183 landen aangesloten die uniforme HS-codes voor producten hanteren. De HS-code (in Nederland ook bekend als GS-code: Geharmoniseerd Systeem) van een product bestaat uit zes cijfers en vormt de basis voor een uitgebreidere goederencode die per land verschilt. Dit betekent dus dat elk land afzonderlijk de HS-code van een product kan uitbreiden met aanvullende cijfers.

Taric-code of goederencode bij invoer

Als je een product in de EU importeert uit een land buiten de EU heb je voor dat product meestal een tiencijferige goederencode nodig. De universele HS-code van zes cijfers wordt dan uitgebreid met vier cijfers die per product kunnen verschillen. Deze tiencijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode (commodity code) bij invoer.

Door het vermelden van de Taric-code in je invoeraangifte weet de douane welke producten jouw importzending bevat en hoeveel invoerrechten je moet betalen.

Invoerrechten opzoeken

De Taric-codes bij invoer en de daaraan gekoppelde invoerrechten per product vind je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en in de Access2Markets-database van de Europese Commissie. Zie de uitleg hieronder.

Gebruikstarief Douane

In onderstaand voorbeeld lopen we het gebruikstarief van de Nederlandse Douane door om de Taric-code en het invoerecht te achterhalen van:

(Video) Importeren Van Producten: Hoe Werkt Dat?

Longdrinkglazen van hardglas (geen kristal en niet van glaskeramiek)

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV) (gebruikstarief) van de Douane.
 • Kies vanuit tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Bij Afdeling XIII staat: ‘Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstuk 68-70)’.
 • Klik op het gele mapje voor ‘Afdeling XIII’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 70’ - Glas en glaswerk.
 • Klik vervolgens op het mapje bij ‘7013 - Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik’.
 • Selecteer daarna het mapje: ‘- andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek’.
 • En daarna het mapje bij ‘7013 37: -- andere’. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • Je ziet nu de code ‘7013 37 10 00’. Dit is de 10-cijferige Taric-code voor longdrinkglazen van hardglas.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Selecteer het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

In de kolom ‘Maatregel type’ vind je eventueel de volgende omschrijvingen:

Douanerecht derde landen

Dit staat voor het invoerrecht dat normaal gesproken geldt bij import van producten uit landen buiten de EU. Voor de longdrinkglazen in dit voorbeeld zie je in de kolom 'Tarief' dat het invoerrecht 11% bedraagt. Het ‘douanerecht derde landen’ geldt voor producten uit landen waarmee de EU geen handelsverdrag heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika.

Importeer je verwerkte landbouwproducten dan betaal je mogelijk landbouwheffingen. Je kunt dan in de kolom ‘Tarief’ de volgende afkortingen tegenkomen: EA (agrarische element), AD S/Z (aanvullend recht op suiker), AD F/M (aanvullend recht op meel). Deze heffingen betaal je op basis van het aanwezige gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers.

Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je jouw product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten (zie kolom ‘Tarief’). In het voorbeeld van de longdrinkglazen geldt, afhankelijk van het verdragsland, meestal een vrijstelling van invoerrecht. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staat de naam van het verdragsland weergegeven.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen behoren dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten. Door op deze groepsnamen (zoals CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika) te klikken zie je welke landen daaronder vallen.

Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moeten de producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden verzonden. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit toon je aan met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

(Video) 4t7 3 protectiemaatregelen

Door de douane-unie vastgesteld recht

Importeer je producten uit Turkije, San Marino of Andorra? Dan kom je voor een groot aantal producten tegen: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Deze douane-unie zorgt ervoor dat je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten betaalt. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is geproduceerd of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd in dat land.

(Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Als je voor je importland en -product het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’ tegenkomt, geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van het product in de EU een verlaging van invoerrechten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een oorsprongsdocument- of verklaring nodig (zie kolom ‘Voorwaarden’). Is de hoeveelheid bereikt (uitputting van het tariefcontingent) dan betaal je vanaf dat moment het ‘douanerecht derde landen’. Zie kolom ‘Ordernummer’ voor meer informatie over het contingent.

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Dit betekent dat je in plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring een ander document nodig hebt om in aanmerking te komen voor een verlaging van invoerrechten (mits je nog binnen de hoeveelheid van het tariefcontingent invoert). Zie voor het document de kolom ‘Voorwaarden’. Het kan bijvoorbeeld gaan om invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

Definitieve antidumpingrechten en invoer-btw

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms ook andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een aanvullende importheffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht.

Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. Dit staat voor de btw die je bij invoer in Nederland betaalt. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse invoer-btw-tarief staan.

Handleiding Gebruikstarief

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het gebruikstarief van de douane. Kom je er niet uit? Bel dan met de BelastingTelefoon Douane: 0800 01 43.

(Video) Webinar: Slim en succesvol importeren

Access2Markets van de Europese Commissie

Naast het gebruikstarief van de douane kun je ook via de Access2Markets-database van de Europese Commissie de hoogte van invoerrechten voor je product achterhalen. Hoe doe je dit?

 • Selecteer in het veld ‘Land van Oorsprong’ het land waaruit de goederen worden verzonden. Selecteer in het veld ‘Land van bestemming’ het land van invoer (bijvoorbeeld Nederland).
 • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Het makkelijkste is om de HS-code in te vullen want de database herkent niet alle productnamen. De HS-code van de longdrinkglazen uit ons voorbeeld is 7013 37. Nadat je de HS-code hebt ingevuld klik je op ‘zoeken’.
 • Je ziet vervolgens code 7013 37 10 staan voor drinkglazen van hardglas. Klik op deze code.
 • Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’. Hier staat in de kolom ‘Douaneheffing’ het algemene invoerrecht (ERGA OMNES/Douanerecht derde landen) vermeld: 11%. Importeer je uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft dan zie je onder het algemene invoerrecht meestal een verlaagd recht staan (Tariefpreferenties).
 • Aan de linkerzijde vind je voor je importproduct aanvullende informatie over:
  • Belastingen (bijvoorbeeld invoer-btw)
  • Importvoorschriften (importprocedures en producteisen)
  • Handelsstatistieken
  • Oorsprongsregels (alleen van toepassing op producten die je importeert uit een verdragsland. Om in aanmerking te komen voor tariefpreferentie moet je product voldoen aan de geldende oorsprongsregels).

In Access2Markets vind je ook de tarieven van invoerrechten die gelden in landen buiten de EU. Handig als je exporteur bent en wilt weten hoeveel invoerrechten een importeur voor jouw product moet betalen. Staat het land van je afnemer niet in de Access2Markets-database? Raadpleeg dan de Market Access Map van International Trade Centre (ITC).

Taric-code onvindbaar?

Het valt niet altijd mee om de Taric-code van een product te vinden. Dit heeft dan te maken met de omschrijving van de producten. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de code en het invoerrecht? Bel dan naar de BelastingTelefoon Douane (0800 01 43) of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

Zekerheid over juiste Taric-code

Voor producten die lastig zijn in te delen en waarbij je twijfelt over de juistheid van de Taric-code kun je een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor jouw importproduct. Mondeling verstrekte Informatie over Taric-codes via de BelastingTelefoon Douane of via een adviseur of expediteur is namelijk niet bindend.

Invoerrechten berekenen

Moet je voor jouw product invoerrechten betalen? Dan bereken je deze over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de importgoederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen.

Voorbeeld

30.000 stuks longdrinkglazen van gehard glas uit China:
10.000 euro
Transport- en verzekeringskosten China - plaats van binnenkomst EU:
2.000 euro
Douanewaarde *:
12.000 euro
Te betalen invoerrechten = 11% over douanewaarde:
1.320 euro

* Let op: er zijn verschillende manieren voor het bepalen van de douanewaarde. Zo kun je bepaalde kosten optellen of aftrekken van de douanewaarde. Ook geldt voor bepaalde producten dat de maatstaf van heffing van invoerrecht is gebaseerd op de hoeveelheid van goederen. Voor wijn betaal je bijvoorbeeld een bepaald bedrag in euro’s per ingevoerde hectoliter als invoerrecht. Het bedrag verschilt per soort wijn en alcoholvolumegehalte.

(Video) Importeren: hoe doe je dat? | KVK

Andere importkosten

Naast invoerrechten betaal je invoer-btw. Verder moet je rekening houden met andere inklaringskosten. Zoals kosten voor het opmaken van de invoeraangifte en kosten voor het lossen en eventueel opslaan van goederen in de haven of luchthaven van aankomst (terminal handling charges). Neem voor inzicht in deze kosten contact op met je douane-expediteur of logistiek dienstverlener.

Read this article in English

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.

FAQs

Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel? ›

Die moet u altijd betalen, vanaf 1 juli 2021 is er geen btw-vrijstelling meer voor pakketjes tot € 22. Reken op 21% btw, voor een aantal producten geldt een verlaagd tarief van 9%. Is uw aankoopbedrag € 150 of meer? Dan betaalt u ook invoerrechten.

Hoeveel zijn de invoerrechten uit China? ›

Importeren uit China

De kosten die de pakketdiensten rekenen voor de inklaring liggen vast en zijn onafhankelijk van de waarde van uw bestelling. PostNL rekent 13,00 euro. EMS rekent 17,50 euro en UPS rekent 2,5% van de waarde (met een minimum van 10,50 euro).

Hoeveel waarde mag je invoeren? ›

U mag voor maximaal € 430 aan spullen van buiten de EU invoeren. Over alles wat daarboven komt, betaalt u belasting. Als u met de auto naar de EU reist, is het maximale bedrag € 300 per persoon.

Hoe weet je hoeveel invoerrechten je moet betalen? ›

U berekent de invoerrechten over de waarde van de goederen die u laat invoeren. Dat is de prijs van de goederen plus onder andere commissies, de kosten voor het vervoer (inclusief verzekeringskosten) tot tot aan de buitengrens Europese Unie (EU). U berekent de btw over de waarde van de goederen die u laat invoeren.

Hoe betaal je geen invoerrechten? ›

Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als jouw zending uit een derde land maximaal 150 euro (exclusief vervoers- en verzekeringskosten) bedraagt. Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en eau de toilette en tabak en tabaksproducten geldt deze vrijstelling niet.

Wat kost AliExpress na 1 juli? ›

AliExpress invoerrechten 2021

In 2021 zal er op het gebied van invoerrechten niets veranderen. Pakketten uit China tot 150 euro hoeven geen invoerrechten te betalen. What is this? Boven de 150 euro blijven de regels dus gelijk, ook na 1 juli.

Wat moet je niet kopen bij AliExpress? ›

Wat kun je beter niet kopen op Aliexpress?
 • Chinezen wantrouwen hun eigen voedsel, zegt Ed Sander. Een voorbeeld is de babymelkpoeder. ...
 • Make-up kan een gezondheidsrisico vormen.
 • Bloemzaden kunnen genetisch gemodificeerd zijn, en de effecten daarvan zijn nog niet goed getest.
 • Producten voor baby's raadt Sander ook af.
May 26, 2019

Een goederencode of HS-code (Harmonized System) heb je nodig voor douaneaangiften en het bepalen van invoerrechten en andere importbelastingen.

Ook weet de douane aan de hand van de goederencode hoeveel invoerrechten en andere invoerbelastingen, zoals invoer-btw, zij moet heffen op de invoer van een product.. Bij uitvoer van je product naar een land buiten de EU heb je dus een achtcijferige goederencode nodig voor de uitvoeraangifte bij de douane.. Bij invoer is het voor de douane van belang of de leren handtassen handgemaakt of machinaal vervaardigd zijn De Taric-code bij invoer van handgemaakte leren handtassen is: 4202 21 00 10.. De HS-code (GS-code) van handtassen van leer is: 4202 21.De goederencode (GN-code) voor uitvoer uit de EU van handgemaakte of machinaal gemaakte leren tassen is: 4202 21 00.De goederencode (Taric-code) voor invoer in de EU van handgemaakte leren tassen is: 4202 21 00 10.De goederencode (Taric-code) voor invoer in de EU van op andere wijze (machinaal) gemaakte leren tassen is: 4202 21 00 90.. Goederencodes vind je via de map ‘Nomenclature’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en maak daarna een keuze uit de Franse, Engelse of Duitstalige versie) en de invoerrechten via de map ‘Duties & related files’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en klik daarna op de map ‘Duties import 01-99’).. Let op: ga bij leveranciers uit een land buiten de EU uit van de eerste zes cijfers (HS-code) van de door hen verstrekte goederencodes van producten.. Houd de door je leveranciers verstrekte codes alleen aan als indicatie voor je zoektocht naar de juiste goederencodes voor invoer van je producten.. In de European Binding Tariff Information-database vind je uitspraken door de douane van de EU-lidstaten over de indeling van goederen (bindende tariefinlichtingen).. En je weet met de juiste goederencode of je specifieke documenten nodig hebt voor de in- of uitvoer van je product.

Verwacht je een pakje van buiten de EU? Dan gaat het eerst langs de douane en kan het zijn dat je extra kosten moet betalen. Ontdek hoe dit proces verloopt.

werd betaald, moet bpost de invoerkosten voor de zending innen voordat je zending kan worden aangeboden aan de Belgische douane.. Via de My bpost app en Track & Trace kan je de status van je zending opvolgen.. Als niet alle informatie over de waarde van de inhoud bij het pakje aanwezig is, krijg je binnen de twee dagen een brief van de inklaringsdienst van bpost.. Bij de zogeheten inklaring van je pakje worden de douanerechten, btw en eventuele andere kosten (zoals anti-dumpingrechten en milieurechten) berekend.. de inhoud en de waarde van het pakje vast te stellen de geadresseerde te contacteren als de inhoud, waarde en gegevens van het pakje niet overeenkomen of onvolledig zijn de vereiste douane-aangifte op te maken het pakje op te slaan en te bewaren tijdens de inning van douaneheffingen. Komt je pakje van buiten de Europese Unie (+ Verenigd Koninkrijk), dan gaat het standaard langs de douane.. Je kan de status van je pakje online volgen via Track & Trace en de My bpost app.

Zakelijk of particulier een groot pakket versturen. Bespaar bij P

Vul het gewicht, de afmetingen en het bestemmingsland in van jouw zending en bekijk direct alle verzendopties.. Je hoeft dit zelf niet te berekenen, dit doet onze calculator voor je.. Zo kan je dus via ParcelParcel tot wel 70% besparen op jouw verzendkosten omdat je meelift op onze kortingstarieven.. Binnen de Europese Unie Als je bijvoorbeeld een zending van Nederland naar Italië verstuurt (binnen de EU) dan komt er nog 21% Btw bij de verzendkosten.. Verder kunnen er wel invoerrechten worden geheven door de douane in het bestemmingsland indien je een zending verstuurt vanaf/naar een land buiten de Europese Unie.. Moet ik een douanefactuur zelf opstellen?. Als je een zending wilt versturen vanuit/naar een land buiten de Europese Unie, dan is het verplicht om een douanefactuur bij de zending te voegen.. Zorg voor een geschikte doos Om jouw pakket zo veilig mogelijk te versturen, is het belangrijk dat de doos ook goed afgestemd is op de afmetingen van de inhoud van jouw pakket.. Indien jouw zending wordt vervoerd naar een bestemming buiten de Europese Unie wordt jouw zending namelijk door de lokale douane ingeklaard.

Shoppen in 2021 bij AliExpress vanuit Nederland kan voordelig zijn maar heeft ook enkele aandachtspunten. Onze adviezen rondom AliExpress Nederland

Geld terug als het product niet wordt geleverd binnen de afgesproken. tijd Geld terug als een product afwijkt van de bestelling Geld terug als een product beschadigd wordt geleverd.. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe je je bestelling. kan annuleren je je geld terug krijgt.. De koper koopt rechtstreeks dan wel met weinig tussenschakels van de fabrikant waardoor de hoogte van de verkoopprijs voor de consument beperkt kan blijven.. Daarna kan je betalen en is het wachten op de levering van je producten.. Maak een foto van je product, mail deze naar jezelf en dan kan je deze toevoegen aan de klacht. Wanneer betaal je douanekosten bij AliExpress Je betaalt douanekosten als je bestelling meer is dan 22 euro.

Wil je een pakket versturen naar België? Bij ParcelParcel is dat

Vul het gewicht, de afmetingen en het bestemmingsland in van jouw zending en bekijk direct alle verzendopties.. Je hoeft dit zelf niet te berekenen, dit doet onze calculator voor je.. Zo kan je dus via ParcelParcel tot wel 70% besparen op jouw verzendkosten omdat je meelift op onze kortingstarieven.. Wij adviseren daarom altijd om te kiezen voor een koeriersdienst (FedEx, DHL of TNT) voor het versturen van pakketten, documenten en pallets naar internationale bestemmingen om de kwaliteit van jouw verzending te waarborgen.. Binnen de Europese Unie Als je bijvoorbeeld een zending van Nederland naar Italië verstuurt (binnen de EU) dan komt er nog 21% Btw bij de verzendkosten.. Verder kunnen er wel invoerrechten worden geheven door de douane in het bestemmingsland indien je een zending verstuurt vanaf/naar een land buiten de Europese Unie.. Moet ik een douanefactuur zelf opstellen?. Als je een zending wilt versturen vanuit/naar een land buiten de Europese Unie, dan is het verplicht om een douanefactuur bij de zending te voegen.. Zorg voor een geschikte doos Om jouw pakket zo veilig mogelijk te versturen, is het belangrijk dat de doos ook goed afgestemd is op de afmetingen van de inhoud van jouw pakket.. Indien jouw zending wordt vervoerd naar een bestemming buiten de Europese Unie wordt jouw zending namelijk door de lokale douane ingeklaard.

Vergelijk dvd spelers eenvoudig op VERGELIJK.NL. Kom snel naar onze site en vind de goedkoopste dvd spelers en bluray spelers

Dvd-recorders en dvd-spelers bieden meer mogelijkheden dan de videospeler ooit heeft gehad en door de kwaliteit van de dvd is de cinema naar de woonkamer verplaatst.. De opvolger van de dvd-speler, de blu-ray speler, kent een nog hogere kwaliteit dan de dvd-speler.. In deze categorie vind je dvd-spelers, dvd-recorders, harddiskrecorders, draagbare dvd-spelers (portable dvd-spelers), blu-ray spelers en aansluitingen voor het geluid.De bekendste merken dvd-recorders, blu-ray spelers en (portable) dvd-spelers zijn: Akai, JVC, LG, Sharp, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung , Sony en Toshiba.. Ben je van plan een blu-ray speler te kopen, bedenk je dan goed dat je over een HD(-ready) tv moet beschikken wil je de hogere beeldkwaliteit van de blu-ray speler kunnen waarnemen.. Controleer de aansluitingsmogelijkheden van de dvd- of blu-ray speler en van je andere elektrische apparaten die op de dvd-speler of blu-ray speler aan gesloten moeten worden.. Als je een tv hebt met een HDMI-aansluiting is het aan te bevelen om ook een dvd-speler te nemen met een HDMI-aansluiting.. Als je een tv hebt met een composietaansluiting is het aan te bevelen een dvd-speler te nemen met een composiet video-uitgang.. Grootte harde schijf Op de harde schijf van een dvd-speler kun je tv-programma's en films opnemen, zoals je gewend bent met een videospeler.. Harde schijf Op de harde schijf van een dvd-speler kun je tv-programma's en films opnemen, zoals je gewend bent met een videospeler.. Een dvd-recorder kan zoals een videorecorder televisie-uitzendingen op disc opnemen, terwijl een dvd-harddisk recorder dit zowel op disc als op de harddisk kan. Een dvd/Video combi is een combinatie van een dvd-speler en een videorecorder.. Als je een tv hebt met een composietaansluiting, is het aan te bevelen een dvd-speler te nemen met een composiet video-uitgang.. Sony Sony DVP-SR760H DVP-SR760H DVP-SR760H Een nieuwe kijk op uw favoriete films De perfecte keuze voor mensen met een grote dvd-collectie, of voor films die zijn opgeslagen op een pc of een geheugenstick.. Panasonic Panasonic DVD-S500EG-K DVD speler, Zwart DVD-S500EG-K DVD speler, Zwart DVD-S500EG-K DVD speler, Zwart De DVD-S500 speelt een groot aantal verschillende bestandsformaten en media zoals DVD-R/RW/+R/+RW, Xvid (MPEG4), JPEG, MP3 in een hoge beeld- en geluidskwaliteit af.. Nikkei Nikkei ND75H DVD speler - HDMI - USB (22,5 cm) - Zwart ND75H DVD speler - HDMI - USB (22,5 cm) - Zwart ND75H DVD speler - HDMI - USB (22,5 cm) - Zwart Nikkei ND75H - DVD speler met Full HD-upscaling, HDMI, SCART en USB-poort (22,5 cm) ( 17 ) Nikkei ND75H DVD speler - HDMI - USB (22,5 cm) - Zwart. Philips Philips Taep200 Dvd Speler Met Valueline Hdmi Kabel 2m Taep200 Dvd Speler Met Valueline Hdmi Kabel 2m Taep200 Dvd Speler Met Valueline Hdmi Kabel 2m Philips TAEP200 DVD Speler met 2 Meter Valueline HDMI Kabel - DVD-speler (2000 series) met CD-ondersteuning - Zwart ( 13 ) Philips Taep200 Dvd Speler Met Valueline Hdmi Kabel 2m

Videos

1. Stappenplan importeren | KVK Online leren
(KVK)
2. Webinar: de kunst van succesvol importeren
(DHL Express Nederland)
3. Webinar ‘Het EU VK handelsakkoord invoerrechten en de oorsprong van goederen’
(FITagency)
4. Douane, alles voor u uitgeklaard (ed. 2018)
(UNIZO-vzw)
5. AUTO IMPORTEREN VAN A TOT Z | BOVAG
(BOVAG)
6. 01 03 2020nm Ds Besselaar Numerie Les 4
(EG KERK GOUDRIF)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 08/19/2022

Views: 6208

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.